OntwikkelingsPartners
ontwikkelingspartner

VOORUITGANG DOOR VERANDERING

wat wij doen

Wat doen wij

Veranderen. Dat is wat wij al bijna 25 jaar -samen met ARV Group- met klantorganisaties doen.

 

De ervaring leert dat geen verandertraject hetzelfde is. Samen met onze opdrachtgevers ontwikkelen we een veranderaanpak die past bij de aard en complexiteit van de vraagstukken. Ons werk stopt niet bij het maken van mooie plannen. We onder-steunen bij het vertalen van deze plannen naar de praktijk van alle dag.

De kern van onze opdrachten is doorgaans om te zorgen dat mensen op alle niveaus zich een andere manier van werken diepgaand eigen maken en dat de gewenste verandering geborgd wordt in het systeem van de organisatie.

Wij hebben de expertise en ervaring in huis om het totale verandertraject van strategieontwikkeling tot mensontwikkeling te ondersteunen. Onze mensen zijn vaak in diverse rollen nauw betrokken bij het implementeren op organisatie-, proces- en medewerker niveau. Hierbij valt te denken aan interim lijn-management, programma- en procesmanagement.

OntwikkelingsPartners

ons verhaal

ANNO 1997 – Ontwikkelingspartners is als organisatieadvies- bureau actief sinds 1997. Wij voeren opdrachten uit in de private sector. Wij vervullen bij klanten diverse rollen zoals interim lijnmanager, programma/project-manager en procesmanager. “Ontwikkelingspartners” kenmerken zich door hun authenticiteit, toewijding en verbindende manier van werken. Ontwikkelingspartners is in 2019 onderdeel van ARV Group geworden.

 

“Wij helpen organisaties om grote veranderingen zelf aan te kunnen vanuit de overtuiging en ervaring dat alleen als je iets zelf doet en doorleeft het resultaat vast te houden is”.

waar houden we ons mee bezig

Strategie

implementatie

leiderschap

mens ontwikkeling

Strategie

Het ontwikkelen van een heldere en gedragen missie, visie en strategie vraagt actieve betrokkenheid van alle stakeholders.
De wijze van inrichten en begeleiden van het strategisch proces bepaalt of de mensen zich geïnspireerd en verbonden voelen.

Bij OntwikkelingsPartners helpen we onze klanten om alle betrokkenen te verbinden en om betekenis te geven aan de missie, visie en strategie. Met als resultaat dat de missie en visie doorleefd wordt en ook door een ieder wordt gedragen. Tevens zijn de consequenties voor de organisatie, leiderschap en de medewerkers concreet geworden. En het is helder op welke veranderingen en resultaten daadwerkelijk gestuurd moet worden.

“Help ons als nieuw gevormd MT-Operations om een gezamenlijke strategie voor de komende jaren te ontwikkelen.”

“Kunnen jullie ons ondersteunen bij het ontwikkelen van de missie, visie en strategie van de nieuwe brede welzijnsorganisatie ontstaan uit de fusie van vier partners?”

wij werken voor

“De aanloop kostte tijd die zich dubbel en dwars heeft terugverdiend, de investering meer dan waard”.

“De hulp ‘van buiten’ was onmisbaar. De externe blik, inhoudelijke bijdrage en procesbegeleiding hielpen ons om zorgvuldig te blijven, door te zetten en het af te maken”.

“Samen vooruit”.

“De aanloop kostte tijd die zich dubbel en dwars heeft terugverdiend, de investering meer dan waard”.

“De hulp ‘van buiten’ was onmisbaar. De externe blik, inhoudelijke bijdrage en procesbegeleiding hielpen ons om zorgvuldig te blijven, door te zetten en het af te maken”.

Onze bedrijven

Samen staan we sterk voor uiteenlopende vraagstellingen

ARV group

Een daadkrachtig team van senior professionals met brede expertise en jarenlange ervaring op het gebied van Operations en Supply Chain.

interim for operations

Groot netwerk van ervaren interim professionals voor alle vragen waar consultancy niet het volledige antwoord is.

XTR Operations

Gedreven en ambitieus team voor alle vragen waarvoor je zelf als operations organisatie niet de tijd of competenties kunt vrijmaken.

een keer kennismaken met OntwikkelingsPartners?